Kontrolowana próba Iwermektyny i dietylokarbamazyny w komórkach limfatycznych Filariasis cd

Ponadto, spośród 11 pacjentów początkowo w grupie placebo, 3 następnie przydzielono do grupy dietylokarbamazejskiej i 4 do każdej z grup iwermektyny; w związku z tym wszelkie potencjalne stronniczości projektu badania zostały równomiernie rozłożone wśród trzech schematów leczenia. W sumie 13 pacjentów zapisało się do każdej z dwóch grup leczenia ivermectin, a 14 zostało zapisanych do grupy dietylokarbazezyny. Ocena mikrofilarii
Poziomy mikrofilarii we krwi oceniano trzy razy przed leczeniem i 12 godzin, 36 godzin, 5 dni, 12 dni, miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy po leczeniu. Ze względu na nocną okresowość pasożytów, ml krwi traktowanej heparyną zebrano między 21:30 i 22:00 i przesączono przez membranę poliwęglanową o wielkości porów 3 .m (Nuclepore, Pleasanton, CA). Następnie membranę umieszczono na szkiełku mikroskopowym, wybarwiono barwnikiem Giemsy i zbadano pod kątem uwięzionych mikrofilarii. Wyniki wyrażono jako liczbę mikrofilarii na mililitr krwi lub jako odsetek średniej liczby przed leczeniem dla każdego pacjenta.
Ocena skutków ubocznych
Dla każdego pacjenta uzyskano całkowity wynik reakcji niepożądanej, jak opisano poprzednio 8, sumując zarejestrowane wyniki dla 22 zmiennych klinicznych: gorączka, sztywność, obfite pocenie się, ból głowy, letarg, osłabienie, zawroty głowy, bóle mięśni, bóle stawów, wysypka, anoreksja, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zapalenie gardła, kaszel, ból w klatce piersiowej, rzężenia, świszczący oddech, adenopatia i uczucie moszny. Te objawy przedmiotowe i podmiotowe były monitorowane we wszystkich punktach obserwacji w ciągu pierwszych pięciu dni po rozpoczęciu leczenia i obejmowały zasadniczo wszystkie działania niepożądane związane z leczeniem, z wyjątkiem niedociśnienia ortostatycznego, które rejestrowano osobno. Wszystkie te wyniki powróciły do zera piątego dnia leczenia.8 Wyniki niepożądanych reakcji zostały użyte do porównania skutków ubocznych różnych schematów leczenia z placebo i do oceny zależności między efektami ubocznymi a poziomem mikrofilarii.
Analiza statystyczna
Do oceny wyników wykorzystano test t-Studenta lub analizę regresji liniowej. W przypadku porównań obejmujących albo zliczenia mikrofilarów, albo całkowite wyniki reakcji niepożądanych, wartości przekształcono logarytmicznie przed analizą. Wszystkie wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Skuteczność
Tabela 1. Tabela 1. Poziomy mikrofilarii we krwi przed leczeniem, według grupy badawczej. Rycina 1. Rycina 1. Klirens i nawrót mikrofilarii we krwi po 13-dniowym cyklu dietylokarbazezyny (150 mg w dniu 1, po którym następuje 300 mg przez 12 dni; lite paski) lub pojedynczej dawki doustnej mg (średnia [. SE] Dawka, 21,3 . 0,7 .g na Kilogram, lekko wyryte bary) lub 6 mg (średnia dawka, 126,2 . 3,7 .g na kilogram, ciemno wykluwane bary) ivermectin. Wartości geometryczne (i błędy standardowe) liczby mikrofilarii we krwi, wyrażone jako procent liczby obecnych przed leczeniem, przedstawiono dla każdej grupy badanej przed leczeniem oraz w siedmiu punktach po leczeniu (0,5, 1,5, 5 i 12 dni i 1, 3 i 6 miesięcy).
Przed leczeniem poziomy mikrofilarii we krwi były porównywalne we wszystkich czterech grupach badawczych (Tabela 1)
[więcej w: olx chodziez, przepona wolna, skład soku trzustkowego ]