Strategie badania ludzkich wirusowych niedoborów odporności u mężczyzn cz. 3

width=300Wśród interwencji przeprowadzanych na HIV w LMIC w Afryce Subsaharyjskiej większość interwencji próbowała dotrzeć do mężczyzn poprzez kobiety. To podejście musi zostać zmienione, aby zaradzić stygmatyzacji HIV wśród mężczyzn. Opracowano strategie oparte na dowodach w celu zwiększenia liczby testów na HIV i zmniejszenia piętna związanego z HIV w innych kluczowych populacjach. Strategie te należy dostosować do mężczyzn z RPA. Należy wdrożyć trzy główne strategie: (1) kliniczne usługi zdrowotne dla mężczyzn, (2) szeroko dostępne i dostępne testy na HIV oraz (3) domowe zestawy do samodzielnego testowania HIV rozprowadzane w miejscach, które często odwiedzają mężczyźni. Ukierunkowane kampanie edukacyjne na poziomie społeczności są również potrzebne dla mężczyzn.
[podobne: olx sulęcin, olx dęblin, mechanizm słyszenia ]