Polispecyficzna dożylna immunoglobulina u pacjentów leczonych klindamycyną z zespołem wstrząsu toksycznego wywołanego streptokokami: systematyczny przegląd i metaanaliza cz. 1

width=300

Oceniliśmy wpływ immunoglobuliny dożylnej (IVIG) na śmiertelność w zespole wstrząsu toksycznego wywołanego przez klindamycynę za pomocą metaanalizy. W powiązaniu z IVIG śmiertelność spadła z 33,7% do 15,7% z niezwykłą spójnością w pojedynczych randomizowanych i czterech nierandomizowanych badaniach.

Zespół wstrząsu toksycznego wywołanego streptokokami (STSS) jest powikłaniem inwazyjnego zakażenia streptokokami grupy A (IGAS), charakteryzującego się niedociśnieniem i niewydolnością narządową, często z objawami immunologicznymi, takimi jak wysypka. Niezależnie od formalnej definicji przypadku, należy zauważyć, że wstrząs u pacjenta z infekcją IGAS prawie zawsze będzie reprezentował STSS [2]. U około 10% przypadków infekcji IGAS dochodzi do wniosku, że STSS jest częściowo wyzwalany przez superantygeny i inne czynniki zjadliwości bakterii. Śmiertelność związana z STSS jest znaczna, przekraczając 25% w ciągu pierwszych 24 godzin w niektórych badaniach. Ponadto STSS wiąże się z dużą zachorowalnością, a większość przypadków wymaga intensywnej opieki.

[przypisy: przepona wolna, badanie błędnika kraków, adopcje bassetów ]