Infekcja wirusem oddechowym współistniejącym u osób w podeszłym wieku i dorosłych wysokiego ryzyka ad

oszacowali, że RSV odpowiada za około 10 000 zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych u osób w wieku powyżej 65 lat.14 Chociaż te szacunki są użyteczne, ich dokładność jest zakłócona przez koirulację innych wirusów układu oddechowego z nieodróżnialnymi zespołami klinicznymi i jest ograniczona przez założenie że aktywność wirusowa u niemowląt odzwierciedla zdarzenia w starszych populacjach.15-17 Wyniki te wzbudziły zainteresowanie szczepionkami i innymi metodami leczenia RSV u dorosłych.15,18,19 Jednak dodatkowe dane dotyczące epidemiologii i skutków choroby specyficznych dla wirusa, szczególnie w społeczności – przed podjęciem kosztownych prób szczepionki są potrzebne osoby w podeszłym wieku i osoby dorosłe o wysokim ryzyku. W związku z tym zidentyfikowaliśmy infekcje RSV podczas czterech kolejnych zim w prospektywnych kohortach starszych osób w społeczności i dorosłych wysokiego ryzyka oraz w osobach hospitalizowanych z ostrymi schorzeniami sercowo-płucnymi. Identyczne techniki diagnozowania zakażenia RSV i grypy A wykorzystano do oceny obciążenia chorobą i do bezpośredniego porównania zakażenia RSV z grypą A, która jest powszechnie uznawaną przyczyną poważnej choroby w wymienionych powyżej populacjach.
Metody
Projekt badania
Badanie obejmowało cztery kolejne zimy, od końca 1999 r. Do początku 2003 r. W Rochester w stanie Nowy Jork. Zrekrutowano trzy grupy pacjentów: dwie prospektywne kohorty (zdrowe osoby w podeszłym wieku i osoby dorosłe o wysokim ryzyku) oraz hospitalizowaną grupę pacjentów, którzy każdej zimy przyjmowali choroby sercowo-płucne. Zarejestrowani lub ich opiekunowie wyrazili pisemną świadomą zgodę. Rada ds. Badań Naukowych Uniwersytetu w Rochester oraz Komitet ds. Badań klinicznych szpitala Rochester General zatwierdził badanie.
Zapisy potencjalnych kohort
Osoby, które ukończyły 65 lat i nie chorowały na choroby podstawowe (tj. Zdrowe osoby w podeszłym wieku) i osoby w wieku 21 lat lub starsze z rozpoznaną zastoinową niewydolnością serca lub przewlekłą chorobą płuc (np. Dorosłych wysokiego ryzyka) zostali zapisani późnym latem i jesienią (od 15 lipca do 15 listopada) i byli obserwowani przez maksymalnie dwie zimy. Aby być uznanym za wysokiego ryzyka, pacjenci z chorobą serca byli zobowiązani do posiadania co najmniej objawów klasy II zgodnie z klasyfikacją New York Heart Association, a pacjenci z chorobą płuc byli zobowiązani do występowania objawów ograniczających aktywność lub stosowania leków długotrwałych.20 Reklamy i mailingi wykorzystano do rekrutacji pacjentów z organizacji zajmujących się opieką zdrowotną oraz programów rehabilitacji kardiologicznej i płucnej.
Podczas zapisywania rejestrowano dane dotyczące statusu demograficznego pacjentów, historii medycznej i sprawności funkcjonalnej. Status funkcjonalny oceniano za pomocą zmodyfikowanej skali aktywności życia codziennego (ADL) i skali aktywności instrumentalnej życia codziennego (IADL) .1,21 Wyjściowe próbki krwi zebrano od potencjalnych grup przed sezonem RSV (od lipca 15 do 15 listopada) i poseason próbki krwi zostały zebrane na wiosnę (od 15 kwietnia do 15 czerwca).
Ocena choroby
Spodziewane kohorty
Pacjenci zgłaszali personelowi badającemu objawy dotyczące chorób układu oddechowego lub pogorszenia wyjściowych objawów sercowo-płucnych od 15 listopada do 15 kwietnia każdego roku
[podobne: hurtownia tapicerska kielce, odpornosc humoralna, odruch babińskiego dodatni ]
[przypisy: kwas paraaminobenzoesowy, kwas aminobenzoesowy, bezpieczna praca przy komputerze ]